Finansije

Poziv za podnošenje ponuda za otvoreni postupak, nabavke usluga: "Sistem za posebnu zaštitu podataka na transportnom nivou", JN 350/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora