Finansije

Poziv u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga: Obuka letačkog osoblјa Helikopterske jedinice - obuka pilota za saradnju u višečlanoj posadi u vizuelnim uslovima MCC/VFR, usluga obrazovanja i usavršavanja pilota i mehaničara, JN broj 358/19
Poziv
Dokumentacija
Odgovori na pitanja
Odluka o dodeli ugovora