Finansije

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke usluga: Usluge obrazovanja i usavršavanja pilota i mehaničara - Obuka za sticanje sertifikata instruktora za instrumentalno letenje na helikopteru IRI (X), JN broj 356/19
Poziv
Dokumentacija
Odgovori na pitanja
Odgovor na pitanje
Odluka o dodeli ugovora