Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma sa ponovnim otvaranjem konkurencije za nabavku usluga: Popravka PP aparata u objektima MUP-a, JN broj 305/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu