Finansije

Poziv i Konkursna dokumentacija naziv postupka :Čišćenje kanalizacione instalacije i separatora masnoće u restoranima, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova šifra postupka: JN broj 345/19
Poziv
Dokumentacija
Одлука о закључењу оквирног споразума
Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenju ugovora