Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара са закључењем оквирног споразума: Годишње обнављање лиценце са проширењем Microsystemation са XRY logical на XRY Complete, ЈН број 218/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору