Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара - Апарат за прање возила под притиском, ЈН 330/19
Позив
Документација
Одлукa о додeли уговора
Обавештење о закљученом уговору