Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Обука радника за управљање пројектима PMI, JN 299/19
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору