Финансије

Позив за отворени поступак јавне набавке радова: Замена заштитне ограде око круга Центра за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, ЈН број 319/19
Позив
Документација
Питања и одговори
Питања и одговори
Oдлукa o дoдeли угoвoрa
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору за партију 2