Финансије

Позив за подношење понуда у поступку мале вредности јавне набавке - Услуга сервисирања и текућег одржавања, инфра црвеног спектометра произвођача Bruker модел Alpha, ЈН број 236/19
Позив
Документација
Одговор на питање и измена конкурсне документације
Одлука о закључењу уговора
Обавештење о закљученом уговору