Финансије

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за набавку услуга: Хитне, додатне и непредвиђене набавке – услуге одржавања опреме у објектима МУП-а, ЈН број 241/19
Позив
Документација
Одговор на питање број 1
Измењена конкурсна документација, стране 9 и 10
Oдлукa o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa
Обaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму