Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције - Услуге ангажовања за технички пријем, ЈН број 291/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљуеном оквирном споразуму