Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: Смештај, исхрана, ски пасови, боравишне таксе и осигурање за реализацију обуке у зимским условима, ЈН број 307/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору