Финансије

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке услуге са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције - Сервис ронилачке опреме, ЈН 39/20
Позив
Документација
Одлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка