Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Услуга сервисирања и текућег одржавања форензичких аналитичких инструмената/уређаја произвођача Thermo Scientific, ЈН број 243/19
Позив
Документација
Одговор на питање и измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока