Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: CISCO CCNA Security, ЈН број 269/19
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка