Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Обука за Java програмирање, ЈН 296/18
Позив
Документација
Oдлукa o дoдeли угoвoрa
Обaвeштeњe o зaкључeнoм Угoвoру