Финансије

Позив за подношење понуда у постпку ЈН 303/19 - ИЗРАДА ПЛАНОВА ЕВАКУАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА МУП-А.
Позив
Документација
Oдлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума