Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључивањем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за набавку радова: Непредвиђене и хаваријске поправке на објектима и опреми, ЈН број 49/19
Позив
Документација
Одгoвoр нa питaњe
Одлукa о закључењу оквирног споразума