Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне анбавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума - Софтвер за i2 Analyst Notebook са једногодишњом лиценцом, ЈН 355/19
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка