Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за набавку услуга: Поправка ПП апарата у објектима МУП-а, ЈН број 305/19
Позив
Документација
Oдлукa o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa
Обавештење о закљученом оквирном споразуму