Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним оварањем конкуренције за набавку услуга: Ремонт котларница, ЈН број 262/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума