Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Уградња система видео надзора у згради ТАНЈУГ, Обилићев венац 2, уградња врата са електро-магнетним прихватником и постављање видео-интерфонске везе, ЈН број 280/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору