Финансије

Позив за поступак: Чишћење канализационе инсталације и сепаратора масноће у ресторанима, за потребе Министарства унутрашњих послова, шифра поступка: ЈН број 345/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу уговора
Обавештење о закључењу уговора