Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума, са поновним отварањем конкуренције, обликован у 28 партија: Резервни делови за возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и друго, ЈН 211/19
Позив
Документација
INVITATION FOR SUBMISSION OF BIDS
Питања и одговори