Финансије

Позив за поношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: Обука припадника ватрогасно - спасилачких јединица за управљаче и руковаоце ватрогасно-спасилачким моторним чамцима - издавање дозволе за управљање моторним чамцима ЈН 309/19
Позив
Документација
Oдлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка