Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку добара – Уље сунцокретово, ЈН број 25/20
Позив
Документација
Oдлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка