Финансије

Позив - назив поступка: Штампа промо материјала за промовисање коришћења електронског потписа на личној карти и електронског сервиса и услуга штампе шифра поступка: ЈН број 333/19
Позив
Документација
Одговори на питања
Одговори на питања
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму