Финансије

Позив за подношење за јавну набавку мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума: "Израда и измена планских докумената", ЈН 278/19
Позив
Документација
Oдлукa o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa
Обавештење о закљученом оквирном споразуму