Финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга: - Cisco CCNA и PHP Web Development, обликоване по партијама, ЈН 249/19
Позив
Документација
Oдлукa
Обавештење о закљученом уговору-Партија 1
Обавештење о закљученом уговору-Партија 2