Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара - Ронилачка опрема за потребе Жандармерије, Ронилачка јединица, ЈН 260/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору