Финансије

Позив за подношење понуда у поступку мале вредности добара - Делови за систем беспилотног ваздухоплова ”Hirrus”, ЈН број 288/19
Позив
Документација
Одлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка