Финансије

Позив у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку радова: Инвестиционо одржавање ПУ за град Београд, ЈН 323/19
Позив
Документација
Oдлукa o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму