Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга - Oбука за инструкторе управљања ресурсима посаде Crew Resourse Management instructor training/course (helicopter) EASA compliant, ЈН број 296/19
Позив
Документација
Одлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка