Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга-Обука шест пилота на симулатору летења Bell 212 (Full Flight Simulator - Recurrent Training), ЈН 265/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору