Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције, ЈН 302/18
Позив
Документација
Питање-појашњење у вези поступка јавне набавке
Измена конкурсне документације
Oбaвeштeњe o прoдужeњу рoкa
Oдлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму