Финансије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ: Реконструкција котларнице, топловода и инсталација грејања у објектима САЈ „13. мај“ у Батајници -I фаза-, ЈН-184/15
Позив
Документација
Обавештење о обустави поступка јавне набавке