Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: Набавка основног стада - Службени пси, ЈН 283/19
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка