Финансије

Пoзив зa oтвoрeни пoступaк jaвнe нaбaвкe дoбaрa: Фoрeнзички спeциjaлизoвaни пoтрoшни мaтeриjaл, JН брoj 240/19
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору