Финансије

Позив за подношење понуда у поступку мале вредности јавне набавке - Набавка приколице за чамаце, ЈН број 317/19
Позив
Документација
Oбавештење о закљученом уговору