Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавнe набавке добара, без поновног отварања конкуренције - Ситан инвентар, ЈН 8/20
Позив
Документација
Одговори на питања
Одговори на питања
Одговори на питања
Одлука о закљчењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору