Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara: Zaštitni set za gašenje šumskih požara JN 123/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru