Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума и поновним отварањем конкуренције јавне набавке услуге обликованом у 6 партија: Припрема котларница за грејну сезону, ЈН-14/20
Позив
Документација
Одговор на захтев за додатним појашњењем са најавом измене конкурсне документације
Изменa конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Измењене стране конкурсне документације
Обавештење о поднетом захтеву