Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем Оквирног споразума јавне набавке добара - Пнеуматици, ЈН 18/20
Позив
Документација
Позив за подношење понуда на енлеском језику
Питања и одговори
Питања и одговори
Питања и одговори
Питања и одговори са изменом конкурсне докуменатације
Oдлука о закључењу оквирног споразума
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 1
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 2
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 3
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 4
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 5
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 6
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 7
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 8
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 9
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 10
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 11
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 12
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 13
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 14
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 15
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 16
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 17
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 18
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 19
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 20
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 21
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 22
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 23
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 24
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 25
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 26
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 27
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-Партија 28