Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку услуга – Лиценце за потребе Сектора унутрашње контроле ЈН број 62/20.
Позив
Документација
Одговори на питања
Oдлука о закључењу оквирног споразума