Финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума: - Сервисирање угоститељске плинске опреме, ЈН 186/19
Позив
Документација
Oдлукa о закључењу oквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу уговора