Финансије

Позив за подношење понуда у oтвореном поступку јавне набавке са закључењем оквирног споразума - Лечење службених коња, ЈН 311/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу уговора
Обавештење о закљученом уговору