Финансије

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда са закључењем оквирног споразума за набавку услуга: Одржавање NextBiz апликације за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 36/20
Документација Обавештење о покретању преговарачког поступка
Oдлукa o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору