Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са поновним отварањем конкуренције - Угоститељска опрема и опрема за вешерај, ЈН 12/20
Позив
Документација
Одговори на питања
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму