Финансије

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума: Услуга Теленор једна мрежа (Direct link), ЈН број 257/19
Позив
Документација
Oдлука o oбустaви пoступкa
Oбaвeштeњe o oбустaви пoступкa